Фирма СИВ-90

е първата фирма в София, която извършва ремонт и презареждане на пожарогасители. Започнахме дейността си през 1976 г. като звено в ПУ "Фина механика", а след закриването на "Фина механика" продължихме като СИВ-90.

Набраният опит и създадената много добра материална база са предпоставка за висококачественото обслужване на средствата за пожарогасене.

Във връзка с комплексното обслужване на нашите клиенти предлагаме и ново противопожарно оборудване от авторитетни фирми в бранша.

Набраният опит и създадената много добра материална база са предпоставка за висококачественото обслужване на средствата за пожарогасене.

УСЛУГИ И ПРОДУКТИ


Фирма СИВ 90 ЕООД се занимава със сервиз и продажба на:

Пожарогасители
Пожарно оборудване
Предупредителни знаци
Противопожарни кранове
Шлангове
Струйници
Противопожарни касети
Кофпомпи
Водни пожарогасители
Водопенни пожарогасители
Прахови пожарогасители
Въгледвуокисни пожарогасители
 

София 1000, Тодор Александров 13

e-mail: siv_90@abv.bg

02 9 88 2862, 02 9 86 4442

0888 888 250, 0888 993 990